Kolonialrummet

Ostindiska kompaniets resor till Sydostasiaten satte sin prägel på svenska herresäten, så även detta rum. Grandlit säng med badrum på rummet.